Menu

Nyheter

Premiekveld torsdag 24/5 kl. 19 på Viva Napoli

 • Skrevet av Ivar Rimul

Torsdag 24/5 avholder Jaktiværnesprosjektet premiekveld på Viva Napoli kl. 1900. Vi vil starte kvelden men en liten oppsummering av prosjektåret og komme med en liten rapport fra skogsfuglleikene i år. Vi får besøk av Seniorforsker Hans Christian Pedersen fra NINA som vil komme og oppdatere oss på rypa. Hvor mye rype var det i tidligere tider og hva er årsakene til bestandsnedgangen. Hvilke tiltak må vi gjøre for å få rypa ut av rødlista er noen av spørsmålene vi stiller. Vi tar en felles bestilling på pizzabuffet før vi tar årets premieutdeling og ærer blant annet «årets revejeger» og «årets mårfanger». Vi håper programmet appellerer til både rovviltjegere og rypejegere og ønsker velkommen til en trivelig jaktkveld på Viva Napoli.

Premiekveld torsdag 24/5 kl. 19 på Viva Napoli

 • Skrevet av ir

Torsdag 24/5 avholder Jaktiværnesprosjektet premiekveld på Viva Napoli kl. 1900. Vi vil starte kvelden men en liten oppsummering av prosjektåret og komme med en liten rapport fra skogsfuglleikene i år. Vi får besøk av Seniorforsker Hans Christian Pedersen fra NINA som vil komme og oppdatere oss på rypa. Hvor mye rype var det i tidligere tider og hva er årsakene til bestandsnedgangen. Hvilke tiltak må vi gjøre for å få rypa ut av rødlista er noen av spørsmålene vi stiller. Vi tar en felles bestilling på pizzabuffet før vi tar årets premieutdeling og ærer blant annet «årets revejeger» og «årets mårfanger». Vi håper programmet appellerer til både rovviltjegere og rypejegere og ønsker velkommen til en trivelig jaktkveld på Viva Napoli.

FoU-rapport fra Universitet Nord

 • Skrevet av Ivar Rimul

Universitet Nord kom tidligere i vår med en FoU - rapport som evaluerer prosjektets måloppnåelse. Kort fortalt konkluderer rapporten med at det er vanskelig å se noen klare effekter på hønsefuglene men prosjektet har klart å øke interessen for jakt på smårovvilt. Rapporten kan leses i sin helhet i vedlegget nedenfor.

Tiurkveld med Eric Ringaby

 • Skrevet av Stian Almestad

Jaktistjordal har gleden av å invitere til tiurkveld med Eric Ringaby. Eric er Viltmester av yrke og har jobbet ved Skogshøgskolen og Sveriges Lantbruksuniversitet fra 1968 til 2006. Han arbeider nå som selvstendig næringsdrivende gjennom eget firma, og ga blant annet ut boken «Tjäder» i 2015.

Les mer: Tiurkveld med Eric Ringaby

Svar på spørreundersøkelsen.

 • Skrevet av Ivar Rimul

I vår ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant jegerne i Stjørdal. 159 jeger svarte på undersøkelsen og det var en tilnærmet 50/50 fordeling mellom jegere som har deltatt i prosjektet og jegere som ikke hadde deltatt. Spørreundersøkelsen var en del av bachleoroppgaven til Simon Gervais som var utmarksstudent på Nord-Universitet, og skulle være en del av evalueringa av prosjektet. Svarene viser at prosjektet har hatt en høy grad av måloppnåelse. Hva de ulike jegerne har svart kan du se på vedlagt pdf-fil. 

 

Trivelig premiekveld

 • Skrevet av Ivar Rimul

ÅRETS PREDATORJEGERE: Her er noen av årets beste jegere. Fra venstre: Olav Ludvig Skjelstad, Vidar Nogva, Johannes Vikaune Rød, Per Inge Lund og Roar Sandodden. Vegard Vigdenes var ikke til stede da bildet ble tatt.

Nylig ble det avholdt premiekveld som en avslutning på sesong seks i prosjektet «Jakt i Værnesregionen». I underkant av 30 jegere møtte opp og leder i prosjektet, Ivar Rimul fra Fjellstyret orienterte om aktiviteten, fangststatistikk og planer videre.- I løpet av de seks årene prosjektet har pågått er det fått stor oppmerksomhet, vi har snart vært over hele landet for å snakke om dette prosjektet, sier Ivar Rimul, som forteller at arbeidet som er gjort i Værnesregionen er interessant for de aller fleste deler av landet

 

Les mer: Trivelig premiekveld

Premiekveld 2017

 • Skrevet av ir

Torsdag 18. mai arrangerer Jaktistjørdal premiekveld i andre etasje på Viva Napoli. Vi har satt sammen et program som vi håper vil appellere.  Kvelden starter med en oppsummering av årets sesong og prosjektet så langt, hvilke resultater kan vi vise til? Vi får eksternt besøk av Simon Gervais som er bachelorstudent ved Nord Universitet. Han skal ta sin bachelorgrad på vårt prosjekt og han vil komme å si litt om resultatene fra spørreundersøkelsen vi hadde tidligere i vår. Stian Almestad vil vise noen bilder fra årets skogsfuglleiker og snakke litt om skogsfugl generelt. Til slutt får vi noen filmsnutter fra revejakt i Finnmark som Pål Larsen stor for. Vi avslutter kvelden med kåring av «Årets revejeger, mårfanger og predatorjeger» som tidligere år. Som tidligere annonsert har vi nedjustert premiebordet noe men kan også i år love fine uttrekkspremier til jegere som møter opp. Vi tar en felles bestilling på pizza iløpet av kvelden som vi spleiser på. Vi håper dere møter opp på Viva Napoli fra kl. 1900. 

Spørreundersøkelse - småviltjegere i Stjørdal

 • Skrevet av IR

Er du småviltjeger i Stjørdal ønsker vi at du tar deg noen minutter og svarer på denne spørreundersøkelsen. Vi har sendt ut på mail til de fleste av dere men noen har kanskje ikke fått den likevel. Undersøkelsen er en del av bachleoroppgaven til Simon Gervais som er student ved Nord Universitet og er en del av evalueringen av "Jaktistjørdalprosjektet". Vi ønsker svar fra alle som har jaktet i Stjørdal de siste årene, også de som har jaktet annet vilt enn smårovdyr. Svare gjør du ved å trykke på denne linken: https://survey.enalyzer.com/?pid=m2dm2qig

Resultatene av undersøkelsen vil bli offentligjort ved en senere anledning. Vi takker for ditt viktige bidrag for å evaluere prosjektet. Ønsker dere også lykke til med det som er igjen av revejaktsesongen!

Åtejakta kan starte

 • Skrevet av Ivar Rimul

Elgjakta er over og fuglejakta er på hell, da er det tid for å forberede årets smårovviltjakt. I containeren ligger det nå 149 poser med slakteavfall og ganger vi dette med 21 kg som var snittet på posene i 2015 så ligger det nå 3129 kg med slakteavfall i containeren. Containeren er nå åpen og det er bare for Stjørdalsjegerne å hente når det måtte passe. Husk å lukk dørene godt før dere drar og ta en liten sjekk på at containeren fungerer som den skal(dvs at den går og det er kaldt på innsiden). Vis måtehold og ikke legg ut for mye i slengen, 1 pose burde være nok og supleres ved behov utover vinteren. Vi ønsker å takke alle elgjegere som har bidratt til innsamlingen som vi er veldig godt fornøyd med. Når det gjelder årets sesong vil aktiviteten fra oss i styret være litt lavere enn det den har vært de siste årene og vi håper prosjektet i større grad nå er "selvgående". Vi vil likevel videreføre premiekveld med tilhørende kåringer men trolig vil premiebordet reduseres noe slik at dere er forberedt på det. Revebestanden er nok ikke veldig stor tror vi, det har vært veldig lite smågnagere i vår og sommer og det er trolig produsert få valper. Intensiv jakt denne vinteren vil trolig derfor ha en direkte innvirkning på rødrevbestanden og vi oppfordrer til å holde "trykket" oppe også denne seongen. Vi ønsker dere lykke til med årets sesong!

Jaktiværnesregionen fortsetter...

 • Skrevet av IR

Hei alle rovdyrjegere i Værnesregionen, en ny sesong nærmer seg med stormskritt med jakttid på rev og kråke fra 15. juli. Fellingsbørsen for alle kommuner skal være klar til rapportering fra denne dato. Prosjektperioden for Jaktistjørdal var bestemt til 5 år og prosjektperioden er i så måte avsluttet etter 2015/16 sesongen. Vi ønsker likevel å videreføre prosjektet på ubestemt tid, rypene har i denne perioden havnet på rødlista og det er viktigere enn noen gang å opprettholde et høyt jakttrykk på smårovviltet slik vi ser det.

Les mer: Jaktiværnesregionen fortsetter...

Underkategorier

 • siste

  The latest news from the Joomla! Team

  Antall artikler:
  66

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no