Menu

Jakt i Værnesregionen

  • Skrevet av Stian Almestad

 

En av målsettingene til Jaktistjordal har vært å oppfordre flere kommuner til aktiv forvaltning av smårovvilt.

Flere av våre nabokommuner har egne skuddpremieordninger på smårovvilt, men ingen har en organisering og en slik tilrettelagt arena for smårovviltjegere som Jaktistjordal har klart å etablere. En nøkkel til vår suksess er nettportalen med forumløsning og online rapportering av felt vilt, samt raskt formidling av nyhetssaker og aktuell informasjon. Pr dd har vi 361 registrerte jegere på Jaktistjordal. Dette tallet vil sannsynligvis dobles inneværende jaktsesong, for nå utvider vi Jaktistjordal med 3 av våre nabokommuner;  Meråker, Selbu og Malvik! Styringsgruppa i Jaktistjordal har hatt møter og dialog med nabokommunene våre som har vært representert av viltansvarlige i kommunene, lokale jeger og fiskeforeningene og lokale jegere. Alle ønsker et større fokus på smårovvilt, og alle har tro på at vi er tjent med et samarbeid over kommunegrensene gjennom utvidelse av modellen til Jaktistjordal. I og med at vi nå utvider nettportalen med flere kommuner har vi diskutert en del hvilket navn den nye nettportalen skal få. Værnesregionen er et begrep som er i bruk i dag gjennom et allerede etablert samarbeid kommunene i mellom. Vi bestemte oss derfor for å døpe om prosjektet Jaktistjordal til ”Jakt i Værnesregionen”.

 

Dette er en milepæl og svært gledelig! Gjennom Jakt i Værnesregionen får vi tilrettelagt og utvidet for et større jegerforum med mange flere smårovviltjegere som også vil rapportere felt vilt og dele erfaringer online. Fremover kan vi følge med jakttrykket til enhver tid i regionen. Alle vet at det oppfordres til innsats over store arealer for å kunne få ønskede effekter av forvaltningsmål.  Når vi nå utvider fra 923 km2 til 3601 km2 og med alle aktive jegerne som sogner til denne regionen, så har vi tro på at det vi jobber med kan gi spennende og ønskede effekter i faunaen vår. Utvidelsen tror vi vil gi økt rekruttering, interesse, kunnskap og status for jakt og fangst på smårovvilt.

 

Nettsiden finnes på adressen www.jaktiværnesregionen.no eller gjennom å trykke på fanen ”Jaktportaler” på den nye nettsiden www.jaktogfiskeavisa.no. Alt er ikke klart enda med nettsiden, men mesteparten er kommet på plass og Webutvikleren vår Tommy Reinås skal ha en stor takk for innsatsen med å klare å eksportere alt innholdet fra jaktistjordal med diskusjonsforum, profiler, bilder, artikler osv over til den nye nettsiden. Den nye nettsiden er nå tilrettelagt for visning på nettbrett, smarttelefon osv. Så nå kan man sitte online i åtebua og legge ut observasjoner, fellinger og ”snakke” med likesinnede i andre åtebuer til enhver tid.

 

Vi ser frem til årets jaktsesong som allerede er i gang for rødrev og kråke. Ser at den første reven datt allerede klokken 00:44 den 15.07. Skitt jakt alle!      

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no