Menu

Ser vi noen effekt på lirypebestanden etter vinterens rovviltjakt?

  • Skrevet av Ivar Rimul

Siste sesongs rovviltjakt førte til rekordhøyt uttak av smårovvilt i Stjørdal. Det ble skutt blant annet 214 rev og 65 mår og det var knyttet spenning til om vi ville se en effekt på årets lirypeproduksjon.

Fjellstyrene i Stjørdal sammen med hundegruppa i SJFF gjennomførte lirypetakst under fine forhold i perioden 10- 18. august på Sonen og Sonvadsfoss- og Vigden og Elgvadsfoss statsallmenninger. Resultatene viser en økning i lirypebestanden fra 5 ryper/km2 i 2012 til 9 ryper/km2 i 2013. 2012 var et bunnår og vi hadde da den laveste tettheten som er registrert. Dette var som forventet etter kollaps i smågnagerbestanden og høyt predasjonspress fra smårovvilt.

Det er nå gledelig å se at bestanden er på tur opp selv om 9 ryper/km2 ikke er veldig mye å skryte av. Det ble registrert en kyllingproduksjon på 4 kyllinger/par. Dette er den høyeste kyllingproduksjonen vi har registrert siden vi startet med takst for 6 år siden. Dette er likevel marginalt, snittet for de siste 6 årene har kyllingproduksjonen ligget på 3,5 kyllinger/par. Vi må derfor legge ”godviljen” til får å se noe særlig effekt på rypebestanden.

Vi skal likevel ta med oss at de 2 beste produksjonsårene som er registrert er de 2 siste der vi har hatt fokus på dette med smårovvilt. Dessuten vet vi ikke hvordan tallene hadde vært om vi ikke hadde tatt ut så mye smårovvilt. Vi har ikke fått gjennomført noe takst på skogsfugl. Dette er uheldig da det mest trolig er her vi vil få den største effekten av smårovviltprosjektet. Fjellstyrene håper jakta vil gi oss et inntrykk av bestanden og ber om tilbakemeldinger fra småviltjegere og elgjegere om inntrykk av bestanden.

Har kommet inn en del positive tilbakemeldinger på skogsfugl fra elgjeger nå utover høsten. Noen steder skal det være det beste året på 10 år mens adre steder er det mindre. Gledelig å se at det ivertfall noen steder er en klar positiv trend. Får håpe denne fortsetter.

Vi vil fortsette det høye jakttrykket på smårovvilt også de kommende årene for å se om vi kan påvirke produksjonstallene for vår hønsefugler.

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no