Menu

Tilrettelagt gluggjakt på rødrev i Malvik og Stjørdal - Velkommen!

  • Skrevet av Stian Almestad

Endelig kan jaktiværnesregionen lansere vårt nye tilbud- tilrettelagt gluggjakt på rødrev. Det har fra dag en vært et mål for prosjektet å tilrettelegge slik at alle som ønsker å forsøke denne spennende jaktformen, skal få et tilbud om det.

Vi har over en lengre periode arbeidet for å finne egnet lokalisering for prosjektåteplasser i Stjørdal og Malvik. Prosjektåteplassene er lokalisert på steder det «mangler» åteplass fra før, og som vi tror vil trekke til seg rødrev. Det er lagt på veterinærgodkjent slakteavfall fra gris til åte på begge stedene, og åtene vil bli vedlikeholdt bla med fallvilt gjennom hele jaktsesongen. Åtene ligger 50-60 meter fra bua, slik at det er riflejakt som egner seg. Begge stedene har sikker bakgrunn.

Åtebua i Stjørdal er nybygget av Ole Vig byggfag, og er skreddersydd for jaktformen med bla to skyteluker. Her er det også mulighet for å slenge seg nedpå en sengebrisk dersom øyelokkene blir for tunge i løpet av natta. Det er montert solcelleanlegg som sørger for strøm til belysning mot åta. Vi har ingen god varmekilde i denne bua, kun stearinlys inne i en sinkbøtte, slik at en må kle seg etter forholdene ute. Men bua er godt isolert, lun og tett, slik at det vil bli en lunk her. Bua er tilrettelagt for to personer. For å komme dit må en parkere ved By gård, og gå langs jordet og inn til bua, ca 300 meter. Se vedlegg (Åtebooking Stjørdal).

I Malvik har vi modifisert en gammel skogsarbeider koie slik at den nå er tilrettelagt for jaktformen. Denne bua er tilkoblet strøm, slik at en 800watts panelovn sørger for et lunt og behagelig opphold. Her har vi plassert en «godstol» med krakk som skal sørge for god sittekomfort over flere timer. Bua egner seg best for en person, men det er plass til to. I begge buene har vi lagt ut jaktjournaler som skal føres av alle som benytter seg av tilbudet. Bua står ved skytebanen  i Venna i Mostadmark. Her kjører man helt fram og kan parkere to meter fra bua, eller ved skytebanen 100 meter unna. I Malvik er det verdt å merke seg at bua er låst med kodelås. Koden til låsen må innhentes ved å henvende seg til lokalkontaktene i Malvik. For veibeskrivelse og mere informasjon, les vedlegget (Åtebooking Malvik).   

All booking skal skje via nettportalen www.jaktiværnesregionen.no, og en må være registrert med brukerprofil. Gå på fanen «BOOKING». Informasjon om hvordan en reserverer bua finnes nøye beskrevet i underfanen «INFO ÅTEBOOKING». Gå deretter inn på «ÅTEBOOKING…» for den kommunen du ønsker å jakte i. Her dukker det opp en kalender som forteller når bua er ledig og opptatt. All booking skal gjøres med fullt navn der det fremkommer start og sluttidspunkt for det planlagte oppholdet. Tilbudet er gratis, men vi krever at jaktjournal føres.   

Vi håper vårt nye tilbud faller i smak og frister unge og gamle jegere til å forsøke denne spennende jaktformen. Samtidig må vi rette en stor takk til hjelpsomme grunneiere som har stilt sin grunn til disposisjon for prosjektåteplassene, og til alle som har bidratt for å tilrettelegge gode åteplasser. Jegere som opplever reven komme luskende mot åta en stille vinternatt vil kjenne en intens spenning, og det er lett å bli «bitt av basillen». Velkommen, og skitt jakt!   

 

Bildet her er tatt når vi utplasserte åtebua på By gård, med god hjelp av grunneierne

 

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no