Menu

Tiurleiker i Stjørdal

  • Skrevet av Stian Almestad

Stjørdal kommune er i gang med oppdatering av viltkartet med vekt på lokalisering av spillplasser for storfugl.

Status for dagens viltkart er at det inneholder både mangler og feil, noe vi ønsker å få forbedret. En forutsetning for å kunne forvalte leiklokaliteter på riktig måte, er at vi har pålitelig kunnskap om hvor de er. For at et viltkart skal få nødvendig respekt og bli benyttet etter intensjonen, er det også viktig at kartet er ajourført. Dette betyr at lokaliteter som er feilaktig registrert, eller av andre grunner ikke lengre er aktive skal ut av kartet, mens aktive lokaliteter skal inn. Kunnskap om spillplasser er viktig for både grunneier, skogbruket og andre arealforvaltere, og vi ønsker å ta nødvendige hensyn til viktige viltlokaliteter.

Når vi startet arbeidet inneholdt viltkartet kun 12 leiklokaliteter for storfugl, der noen åpenbart også er feilregistrert. Kommunen arrangerte et arbeidsmøte på Hegramo Kafe den 06.03 i år, der lokalkjente personer fra ulike deler av kommunen ble invitert. Etter dette møtet hadde vi til sammen fått markert 38 leiklokaliteter. Status for flere av disse lokalitetene er naturligvis usikre, både med hensyn til leiksentrum, antall tiurer på leiken og om leiken eksisterer eller ikke. Det blir nå en oppgave å skaffe seg bedre kunnskap om leiklokalitetene som vi har usikker status på gjennom feltbefaring. I tillegg er det fortsatt områder i kommunen med ”hull” der vi ikke har registreringer, men som det sannsynligvis er leik ett eller annet sted. Her må det også gjøres en feltinnsats.

Vi er kommet inn i april måned nå, og blodet begynner å bruse i tiurene,- det er vår og tid for tiurleik. Alt pågår over en begrenset men intensiv tidsperiode, og i løpet av mai er det hele over. Stjørdal kommune oppfordrer alle med kunnskap om leiklokaliteter til å dele den. Vi oppfordrer til å ta kontakt med kommunen slik at vi får så god kunnskap som mulig over tiurleikene våre. I tillegg håper vi at flere oppsøker ”sine” leiker nå i vår, for å danne seg et bedre bilde av status, hvor er leiksentrum, avgrensning av leiksentrum, antall tiurer etc. Hemmelighetskremmerier omkring ”sin” leik, er ingen tjent med. En dag kan leiken uforvarende bli utsatt for uheldig inngrep, grunnet mangel på kunnskap om lokaliteten.  

Kommunen antar at registreringsarbeidet vil gå over to sesonger, før vi kan si at vi er fornøyd med oversikten. Informasjon om spillplasser vil bli sendt ut til grunneiere, skognæringen og fylkesmannen vil oppdatere Naturbasen der lokalitetene blir kjent for forvaltningen.  

Dersom du sitter med informasjon som kan være av interesse for dette arbeidet, oppfordres det å ta kontakt med Stjørdal kommune ved Stian Almestad, tlf 900 52 747, eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no