Menu

Premiekveld og avsluttning av jaktåret.

  • Skrevet av Ivar Rimul

 

Jaktiværnesregion prosjektet avd. Stjørdal arrangerte premiekveld på Uptown Bar  onsdag 14 mai..  Kvelden markerte slutten på en lang jaktsesong med bespisning, fagelig tema og utdeling av premier.

Totalt møtte det 34 personer til mat og når programmet startet var det ca. 65 tilhørere. Skogsfuglforsker Per Wegge startet med å oppsummere 30 års skogsfuglforskning på Varaldskogen.  Mye av hans arbeid har dreid seg om skogbrukets påvirking av skogsfuglene. Han poengterte viktigheten av å gjøre seg kjent med tiurleikene og hensyn ta disse under avvirkning. Overraskende var det at storfuglene klarer seg godt i hkl 3 dersom feltene er sjiktet og åpen nok til at det dannes bærlyng i feltet. Det er derfor viktig å tynne nok på dårlige boniteter for at ungskogen også kan fungere for storfuglene. Per var ellers tydelig på at det var predasjon som var det store problemet for skogsfuglene og at graden av predasjon synes å ha økt siden krigen. Etter 3 år med kameraovervåkning av reir i Trøndelag og Hedmark er tallene tydelige. Over 70% av skogsfuglreirene blir spist og av dette tar rev og mår ca. 40% hver. Ravn og kråke tar 15% og grevling resten. Per hadde beregnet at vi i Stjørdal i under jaktsesongen 2012/13 hadde skutt ca. 50% av revene i kommunen og noe lignende hadde han ikke hørt om. Han var derfor imponert over hva vi hadde fått til i Stjørdal.

Ivar Rimul holdt et innlegg der han gikk gjennom årets fellingstall. Selv om revefellingene har godt en  del ned i forhold til året før, skal vi være veldig godt fornøyd med 118 rever. Det har vært en vanskelig vinter med lite snø og mye mus i terrengene som nok har gjort at reven har vært vanskelig å få inn på åtene. Sannsynligvis er det også mindre rev å jakte på etter 3 år med intensiv revejakt i kommunen. Ivar la frem fellingstall og takseringsresultater fra statsallmenningene i Stjørdal og  spekulerte på om det var mulig å se noen effekter av smårovviltjakta på hønsefuglbestandene. Det er tegn som tyder på en positiv utvikling men det er foreløpig for tidelig å trekke noen konklusjoner. Ivar takket alle jegerne som har bidratt til at prosjektet har hatt nok et veldig bra år. Ivar ”luftet” også planene om samle inn slaktevafallet etter elgjakta kommende høst og bruke dette til åtejakt for rev. Dette vil han sammen med Stjørdal kommune komme tilbake til utover sommeren.

Kvelden ble avsluttet med å hedre de 5 jegerne som har samlet flest poeng sist sesong. Årets predatorjeger ble Johannes Rød, tett fulgt av Torgeir Granås som ble årets revejeger med 14 skutte rev. Videre fulgte Andreas Aasvang på 3 plass og Vidar Nogva på 4 plass. Vidar ble sammen med Ivar Rimul årets mårfangere med 7 mår hver. På 5 plass kom Pål Larsen. Videre ble det trekt flotte premier blant de jegerene som var tilstede denne kvelden. Vi vil takke Sakshaug sport, Riis Bilglass, Best fisk, Hagia Grunnan, Jakt24, Hørselslabben, Felleskjøpet for sponsing av premier også i år.

Nedenfor ligger vedlagt litt statistikk fra prosjektet så langt.

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no