Menu

Premiekveld 2015

  • Skrevet av IR

Torsdag 21. mai arrangerer ”Jaktivarnes” avd. Stjørdal premiekveld på Uptown bar. Programet bør appellere til både  småviltjegere, rovviltjegere og generelt naturinteresserte.

Kvelden starter med et innlegg fra Stian Almestad som vil redegjøre for tiurleikstatus i Stjørdal. Stjørdal kommune har et prosjekt gående der man prøver å skaffe seg bedre oversikt over tiurleikene i Stjørdal. Hvor mange leiker som er registrert så langt og hvor mange tiurer som er observert vil Stian gi oss svaret på. Ivar Rimul vil følge opp med å oppsummere årets fangstsesong. Hva er skutt av rødrev og andre arter og ser vi noen resultater av 4 års intensiv rovviltjakt på annet småvilt i Stjørdal? Han vil også snakke om erfaringene med innsamling av slakteavfall fra elgjakta som ble gjennomført sist høst. Vi er veldig glad for å kunne ønske Tomas Willebrand velkommen til Stjørdal denne kvelden. Tomas er opprinnelig fra Sverige og professor i anvendt økologi og jobber for tiden ved Høgskolen i Hedmark. Tomas tok doktorgraden sin på populasjonsdynamikk på orrfugl, han har jobbet med snøskohare i USA og vært forskningssjef for det Svenske Jägareforbundet. Han har de siste årene jobbet mye med rødreven og har GPS merket ca. 60 rødrever. Det skal derfor bli spennende å høre om foreløpige resultater om revens arealbruk. Tomas har også jobbet mye med ryper i Sverige og vil si litt om hva han mener regulerer rypebestandene. Dette er et høyaktuelt tema da lirypa nå er foreslått inn på Rødlista. Kvelden vil som tidligere år avsluttes med en høytidelig premieutdeling til de 5 jegerne med flest opptjente poeng, samt trekking av premier til de som har rapportert felt i løpet av siste jaktsesong. Vi ønsker alle natur- og jaktinteresserte velkommen til en trivelig kveld på Uptown Bar. Programmet starter kl. 1900 og for 100 kr ved inngang spanderer vi pizza på de framøtte.

Vedleggsliste
Last ned denne filen (Premiekveld 2015.doc)Premiekveld 2015.doc[ ]

Kopirett Stjørdal, Selbu, Malvik og Meråker Kommune, Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal, Malvik og Meråker Jeger og Fiskeforbund

Utviklet av www.hellcommunication.no